T.Galán Ulla  med Jan Lindblad i Garachico 1974 


Teófilo Galán Ulla föddes i Madrid. Hans far var lärare och därefter började han att läsa pedagogik, men lämnade dessa studier för att i stället studera vid konstakademin i Madrid för att senare besöka Barcelona , München och Stockholm.
 
1962 kom TGU till Teneriffa och fann där vad han hade länge längtat efter lugn och ro samt ljus i en ständigt växlande atmosfär med en klimat som möjliggjorde att alltid måla ute i naturen. Han behövde inte nödvändigtvis en ateljé. Han kunde sitta ute i skuggan av en palm eller ett annat träd .


Utanför städer och turistcentra kunde Teófilo Galán Ulla hitta människor som ännu levde så som man gjorde för femtio eller hundra år sedan, utan hets eller brådska. Dessa människor gav honom motiv för hans måleri och vi finner dem som fiskare vid vattnet, i hamnen eller i folkvimlet på torget. De finns också som arbetare ute på fälten i solskimrande dagsljus eller i vila under skuggrika träd. Det centrala i alla Teófilo Galán Ullas tavlor är lugnet och ljuset. Betraktaren kan verkligen uppleva detta ljus, ljuset som är grunden till allt liv. Om ljusförhållandena ändras sedan han valt ut sitt motiv och börjat måla, avbryter han arbetet. Det är vanligt att han måste återvända många gånger i avvaktan på det “rätta ” ljuset .

Teófilo Galán Ullas impressionistiska tavlor återspeglar alltid de ögonblicksbilder han som konstnär fångats av. Den stora känsligheten i kombination med hög målerisk skicklighet gör honom extra lämpad för att förmedla dessa upplevelser, nämligen att fånga det korta ögonblicken och de stämningar som dessa ger uttryck för. På så sätt får små, alldagliga händelser skönhet och liv. Trots det kraftiga dragen med pensel eller palettkniv finns mycket sensibilitet i målningarna.

  Antonia Celero skriver vid ett tillfälle om Teófilo Galán Ulla: Konstnären ger oss med sina tavlor en förtrolig känsla för de enkla människorna och deras miljö . Det är ett måleri utan happening, ett ärligt måleri som med hjälp av paletten ger en äkta känsla av kommunikation. Teófilo Galán Ulla bor i ett mer än 200 år gammalt hus i Puerto de la Cruz på norra Teneriffa där han har sin ateljé . Sin Fru Irja delar med honom förkärleken för lugn och tillbakadragenhet.

W. Warning


Uställning i Stockholm  nov. 1972